//Miért fontos webshopnak ÁSZF készítés?

Miért fontos webshopnak ÁSZF készítés?

Egy webáruház indulásához számos lépcsőfok vezet, melyeket nem érdemes kihagyni, hiszen hosszútávon komoly nehézségeket és problémákat generálhat, ha valamire nem ügyelünk kellőképp. Tipikusan ilyen lépcsőfok az Általános Szerződési Feltételek készítése is, amiről sokan elsőre nem is gondolnák, milyen lényeges lehet. Éppen ezért az alábbiakban sorra vesszük miért fontos a webshopnak az ÁSZF készítés, már a kezdeti lépéseknél.

Mire jó az ÁSZF?

Az Általános Szerződési Feltételek fontosságának megértéséhez az alábbi összefüggést kell megértenünk:

A mai modern kereskedelem alapja minden esetben a szerződés, egészen pontosan az adásvételi szerződés. Legyen szó boltban vásárlásról, akár az interneten, mindenképpen szerződést kötünk.

A webshopokban történő vétel ettől még különlegesebb, ugyanis bár nem találkozik a két fél, mégis úgynevezett távollevők között kötött szerződés születik.

Tekintve, hogy ezek a szerződések többnyire a terméket és a vásárló személyét leszámítva szinte megegyeznek, így a fent maradó részek az úgynevezett ÁSZF-fel, vagyis az Általános Szerződési Feltételekkel kerülnek be minden egyes szerződésbe.

Mindezekből következik, hogy tulajdonképpen az ÁSZF tartalmaz minden lényeges dolgot, többek között a:

 • a szállítási időket és díjakat,
 • az átvétel módját,
 • az elállási joghoz kapcsolódó részlet szabályokat is.

A magyar jogszabályok egyébként rendkívül szigorú szabályokat határoznak meg a vállalkozások részére, hogy pontosan miket is kell tartalmaznia egy megfelelő ÁSZF-nek. A fogyasztóvédelmi hatóságok ellenőrzésének pedig tulajdonképpen első pontja a megfelelő általános szerződési feltételek, és a benne történő tájékoztatások vizsgálata. Emiatt webshop ÁSZF készítés kiemelten fontos a kezdeti lépésekben.

ÁSZF fogalma

Az ÁSZF a gazdasági életben gyakran alkalmazott szerződéskötési forma. Elterjedtségének oka, hogy az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések nagyon sok esetben nagy tömegben és azonos feltételek mellett bonyolódnak. Ez pedig magával hozta, hogy a vállalkozások előre meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek alapján az értékesítést, szolgáltatás nyújtást folytatják.

Az ÁSZF alkalmazása a vállalkozások egymás közötti szerződéseiben és a fogyasztókkal kötött szerződések esetén is egyaránt elterjedtek.

Általános szerződési feltételről akkor beszélhetünk, ha azt az alkalmazója:

 • több szerződés megkötése céljából egyoldalúan,
 • a másik fél közreműködése nélkül előre határozta meg,
 • és a felek egyedileg nem tárgyalták meg.

Az ÁSZF tehát nem alkufolyamat eredménye, hanem az egyik fél előre határozza meg e szerződési feltételeket. Általános szerződési feltételnek minősül egyébként az is, ha több szerződés kötése céljából határozták meg az ÁSZF-et, de ténylegesen csak egy szerződést kötöttek meg vele, vagy akár egyet sem.

Az ÁSZF elfogadása

Egy webáruház megfelelő működéséhez fontos, hogy az Általános Szerződési Feltételek alkalmazójának lehetővé kell tennie, hogy a szerződéskötés előtt a másik fél az ÁSZF tartalmát megismerje. Ha a félnek lehetősége volt megismerni az ÁSZF rendelkezéseit, és a feltételeket elfogadja, akkor az ÁSZF a szerződés részévé válik.

Nem szükséges feltétel, hogy a másik fél az ÁSZF-et ténylegesen elolvassa. Ha megvolt a lehetősége, hogy a szerződéskötés előtt a tartalmát megismerje, de ezzel nem kívánt élni, viszont aláírta, hogy az ÁSZF-et elfogadja, akkor az általános szerződési feltételek a szerződés részévé váltak.

Ugyanezen logika mentén, tehát nem érdemes arra hivatkozni, hogy az ÁSZF-et elolvasás nélkül írta alá az érintett, ezért nem vonatkozik rá. Ugyanakkor, ha nem volt lehetősége a szerződéskötés előtt az ÁSZF megismerésére, akkor e feltételek nem váltak a szerződés részévé.

Ezt támasztja törvényileg az is, hogyha a vevők vásárolnak a webshopon, máris létrejön egy szerződés a cég és a vevő között, amit a törvény elektronikus úton, távollevők között kötött szerződésnek minősít, melyet a Ptk. 6:7. §, valamint 6:70. § alapján írásba foglaltnak kell tekinteni.

Mit tartalmazzon az ÁSZF?

Az Általános Szerződési Feltételek tehát számos a forgalmazó által általánosnak vélt adatot és leírást tartalmazhat, amely az adás-vételi folyamatok során minden tranzakcióra vonatkoztatható. Ezek az adatok az alábbi adatok lehetnek:

 • Termékeink, termékköreinket.
 • A vásárlás menetét
 • Szállítási, átvételi módokat.
 • Szállítási, átvételi határidők.
 • A fizetési módokat, felületeket.
 • Fogyasztóvédelmi szempontokat.
 • Elállás jogi módjait.
 • Szavatosság, jótállás.
 • Panaszkezelés menetét, rendjét.

Az ÁSZF tartalmazza az elállás jogát is, ami 14 nap a fogyasztónak minősülő vevő esetében, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében..

Összegezve:

Jól látható tehát, hogy az Általános Szerződési Feltételek, alias ÁSZF igen összetett dokumentum, amit nem érdemes egy internetről letöltött sablon alapján felépíteni. A legbiztosabb megoldás, ha egy ügyvéddel elkészített dokumentum birtokában vágunk bele a webáruházunk üzemeltetésébe, hiszen így kiszámíthatóan és nagyobb biztonsággal kerülhető el a jogilag szabályozatlan ügyvitel és az ebből adódó buktatók.